554 000 hektarów zalane

W wyniku powodzi, jaka nawiedziła naszą Ojczyznę, pod wodą znalazło się 554 000 hektarów. Skutki wielkiej wody będą usuwane przez długi czas. Warto jednak wspomnieć, że oprócz ogromnego zaangażowania w walce z żywiołem służb państwowych i wolontariuszy, przy wykorzystaniu pomp wysokiej i niskiej wydajności, również płetwonurkowie, pracując pod wodą, układali worki z piskiem, uszczelniając np. śluzę na Brdzie.