Abisopelagial

chłodne (ok. 1-2 st. C), słabo natlenione i mroczne wody rozciągające się poniżej 1000 m głębokości, graniczące ze strefami przydennymi batialem i abisalem. Gatunki batypelagiczne są słabo poznane, często opisywane na podstawie jednego czy dwóch okazów, przystosowane do życia w wysokim ciśnieniu hydrostatycznym. Ze względu różnice ciśnień, wiele z okazów ginie podczas wyciągania na powierzchnię.

Batypelagial znajduje się w strefie dysfotycznej (cienia) i afotycznej (ciemności). Dlatego brak jest tu fotoautotrofów, natomiast obok ryb o wielkich oczach (pozwalających na widzenie w nikłym i rozproszonym świetle) pojawiają się gatunki o małych, niekiedy uwstecznionych oczach. Wśród głowonogów są gatunki o oczach cylindrycznych, ze zdolnością bioluminescencji.

Źródło: Nurkopedia.pl