Atlantyk pod prądem

Dane dostarczone przez satelitę TOPEX/Poseidon wykazują, że tempo krążenia wód północnoatlantyckich zmienia się o 20-30% cyklu dziesięcioletnim. Dotąd sądzono, że tak duże zmiany mogą zachodzić na przestrzeni co najmniej stulecia. Wody Atlantyku, podobnie jak pozostałych oceanów, są w ciągłym ruchu, przemieszczając się w postaci prądów morskich.

Jeden z nich - Prąd Zatokowy (Golfsztrom) - został poddany szczegółowym badaniom. Z danych wynikało, że jego prędkość przemieszczania się nie jest stała, a cykl zmian obejmuje okres 12-14 lat. W tym czasie następuje stopniowe spowolnienie tempa przepływu wody, a następnie ponowne przyśpieszenie.

Źródło: "Wiedza i Życie" nr 10/2001