Biom morski

Termin biom, choć zastrzeżony dla formacji lądowych definiuje zgrupowania podobnych (konwergentnych) organizmów żywych. Układy te cechuje zbliżone tempo procesów produkcyjno-dekompozycyjnych i strategii życiowych tworzących je organizmów.

Źródło: Nurkopedia.pl