Bioróżnorodność

Bioróżnorodność jest obiektem zainteresowania nie tylko przyrodników. Ostatnio ekonomiści dokonują obliczeń, ile wart jest światowy ekosystem w twardej walucie. Obliczono, że "dobra i usługi" dostarczane przez cały ekosystem morski są równe ogólnoświatowemu dochodowi rocznemu brutto, czyli około 1.8 bln dolarów amerykańskich.

Źródło: "Nature" 6630/1997