Bradykardia

Bradykardia jest stanem, w którym szybkość (częstość) pracy serca jest spowolniona. Za normalną częstość można przyjąć 60 uderzeń na minutę. Częstość poniżej 40 uderzeń na minutę przyjmuje się jako niebezpieczną. Brarykardia fizjologiczna jest notowana m.in. u sportowców (w tym nurków), oraz u osób z wagotonią (nadmierną aktywnością nerwu błędnego).

Źródło: wikipedia.org