Bruzdobrzuchy

gromada morskich mięczaków; ok. 200 gat.; żyją przy dnie mórz i oceanów, od strefy przybrzeżnej do głęb. 9000 m (większość nie głębiej niż 1000 m); dł. od 1 mm do 30 cm; ciało walcowate lub bocznie spłaszczone, pokryte płaszczem z licznymi łuskami lub kolcami; brak muszli; noga i jama płaszczowa zredukowane; żywią się organicznymi składnikami mułu, który przeszukują za pomocą specjalnej tarki (w zależności od gat.: wszystkożerne, roślinożerne, padlinożerne lub drapieżne); oddychają przez ścianę komory płaszczowej lub skrzelami; hermafrodyty lub rozdzielnopłciowe.

Źródło: Encyklopedia.interia.pl