Ekwiwalentna głębokość narkotyczna

END - (equivalent narcotic depth) Sposób przedstawienia narkotycznego oddziaływania gazów obojętnych w trakcie nurkowań miesznakowych (trimiks, helioks) poprzez porównanie do analogicznego odziaływania podczas nurkowania na powietrzu.

Źródło: Nurkopedia.pl