Heat Shock Protein

Udowodniono, że stres cieplny ( 5° powyżej normalnej temperaturze wzrostu) uaktywnia syntezę rodziny białek zwanych Heat Shock Proteiny. Tak powstała nazwa. HSP są to proteiny znalezione we wszystkich żywych organizmach.

Naukowcy odkrywają coraz więcej funkcji tego białka. Jedną z nich jest ochronne działanie immunologiczne i udział w aktywacji limfocytów T (ochrona przed czynnikami nowotworowymi). Ich zadaniem jest również krzyżowa prezentacja antygenów (np.: wirusowych) komórkom układu immunologicznego tzw.: MHC klasy I.

Podczas nurkowania poddajemy nasz organizm działaniu różnych czynników stresowych np. zimno, hipoksja czy hiperoksja. Heat Shock Protein (HSP) są uwalniane przez komórkę w odpowiedzi na tego typu czynniki, aby chronić komórkę przed ich szkodliwym działaniem.

Źródło: Nurkopedia.pl