Hemoglobina

Hemoglobina to cząsteczki, mające zdolność do przyłączania i uwalniania tlenu. Bez hemoglobiny krew - ażeby dostarczyć wystarczającą ilość tlenu do tkanek - musiałaby krążyć 20 razy szybciej. Hemoglobina sprawnie przenosi i uwalnia tlen, gdyż zmiany w ciśnieniu parcjalnym (krew przechodzi przez płuca, gdzie panuje wysokie ciśnienie parcjalne tlenu) wpływają pozytywnie na jej zdolność do wiązania tego gazu.

Większe ciśnienie parcjalne tlenu zwiększa zdolność hemoglobiny do łączenia cząsteczek tlenu. Kiedy krew dociera do tkanek, tlen jest tam zużywany i jego ciśnienie parcjalne maleje. Wówczas tlen się uwalnia. Hemoglobina zaś łączy się wówczas z dwutlenkiem węgla CO2 i transportuje go z powrotem do płuc. W transporcie tym uczestniczą również enzymy, które umożliwiają transport CO2 przez osocze krwi.

Źródło: Nurkopedia.pl