Hypolimnion

jest to dolna warstwa w jeziorach. Warstwa o stałej temperaturze wody wahającej się od 4-7°C w zależności od głębokości zbiornika. Strefa o bogatej żyzności i deficycie tlenu. Poza wiosennym i jesiennym mieszaniem wód ma ograniczoną wymianę z warstwami powierzchniowymi.

Źródło: Nurkopedia.pl