Jaź

(Leuciscus idus) ryba z rodziny karpiowatych; zamieszkuje większe rzeki, starorzecza i jeziora w Eurazji na wsch. od Renu po Lenę, spotykany także w przybrzeżnych partiach M. Bałtyckiego; dł. 35-50 cm, rzadko większy do 80 cm; ciało bocznie spłaszczone, stalowoniebieskie, płetwy ciemne i czerwone; żywi się bezkręgowcami i glonami; ze względu na niesmaczne mięso nie posiada znaczenia gosp.; jaź ozdobny, zw. orfą hodowany w stawach parkowych jako ryba ozdobna.

Źródło: Encyklopeidia.interia.pl