Kawałek Bałtyku na własność

Morza i oceany, a w szczególności morza szelfowe oraz strefy przybrzeżne oceanów, przestały już być własnością niczyją. Przyczynił się do tego postęp techniczny w zakresie eksploatacji dna morskiego, a co za tym idzie - możliwość pozyskiwania jego zasobów. W 1982 roku podpisano Konwencję ONZ o Prawie Morza (United Nations Convention on Law of the Sea - UNCLOS), która określiła zasady podziału mórz na strefy ekonomiczne państw przybrzeżnych. Akt ten oznaczał w praktyce zawłaszczenie morskich terytoriów do granicy 200 mil morskich od brzegów, choć nadal nazywa się je tylko "strefami ekonomicznymi".

Źródło: "Wiedza i Życie" 11/1998