Koniec z kozami na łodziach podwodnych

Brytyjskie ministerstwo obrony zapowiedziało, iż zakończy używać kozy do testowania łodzi podwodnych - informował "The Daily Telegraph". Zwierzęta były używane w eksperymentach, w ramach projektu mającego na celu pomoc marynarzom w uniknięciu grożącej śmiercią choroby dekompresyjnej - w przypadkach, w których musieliby natychmiast opuścić zagrożony okręt.

Kozy były używane w testach hiperbarycznych, przy różnych poziomach ciśnienia. Dane zebrane podczas eksperymentów pomogły określić poziomy ryzyka zapadnięcia na chorobę dekompresyjną, na podstawie których określono kiedy lepiej pozostać w łodzi czekając na ratunek, a w jakich sytuacjach należy podjąć próby dotarcia na powierzchnię.

Źródło: Interia.pl