Kraby filtrujące piasek

Kraby z rodziny Ocypodidae żywią się w ten sposób, że wrzucają do otworu gębowego piasek, z którego odfiltrowują wszystko, co jadalne. Z pozostałości formułują kulę i wypychając ją nogami spod siebie, turlając dalej szczypcami, poza wejście do swojego tunelu, czasem nawet na kilkadziesiąt centymetrów.

Gdy norki innych krabów leżą zbyt blisko siebie, demonstrują swą siłę, wyciągając szczypce w górę i opuszczając mocno na piasek. Jeśli to nie zdaje egzaminu dochodzi do przepychanek. Gdy późnym popołudniem chowają się do swoich tuneli, odpoczywają, czekając na nowy przypływ.

Źródło: National Geographic