M-wartości

Termin M-wartości, "M-value" stworzył w połowie lat 60-tych Robert D. Workman. Prowadził wtedy badania nad dekompresją dla U.S. Navy Experimental Diving Unit (NEDU). Workman był lekarzem w stopniu kapitana w korpusie medycznym U.S.Navy. "M" w słowie M-wartość oznacza "Maksimum". Dla danego ciśnienia otoczenia M-wartość definiuje się jako maksymalną wartość prężności gazu obojętnego (wyrażoną w ciśnieniu absolutnym) którą może "tolerować" hipotetyczna tkanka "kompartment" bez pojawienia się widocznych objawów choroby dekompresyjnej (DCS).

M-wartość określa tolerowane nadciśnienie (nadwyżkę ciśnienia) pomiędzy prężnością gazu obojętnego w poszczególnych kompartmentach a ciśnieniem otoczenia. Inne terminy na określenie M-wartości to limit tolerowanego nadciśnienia (limits for tolerated overpressure), krytyczna prężność (critical tensions) i limit przesycenia (supersaturation limits). Termin M-wartość jest popularnie używany przez osoby opracowujące modele dekompresyjne.

Źródło: Nurkopedia.pl