Meduza - pierwszy polski habitat

Pomysłodawcą oraz głównym projektantem eksperymentu był Antoni Dębski. Konstrukcja została przetestowana w lipcu 1967 roku w Jeziorze Kłodno. Antoni Dębski i Aleksander Lassaud zanurzyło się w niej na głębokość 24 metrów. Kabina była zasilana powietrzem z powierzchni oraz posiadała dodatkowo 24 butle pod ciśnieniem 150 atm, o pojemności 40 litrów każda.

Dodatkowo posiadała oświetlenie elektryczne oraz telefon przewodowy do łączności z ekipą na powierzchni. Dodatkowo była wyposażona w oświetlenie elektryczne i telefon przewodowy do łączności z ekipą na powierzchni. Obecnie kabina "Meduza" znajduje się w Muzeum Nurkowania w Warszawie przy ul. Grzybowska 88.

Źródło: nurkopedia.pl