Meduzy

Meduzy

Meduzy należą do Parzydełkowców, których nazwa łacińska Cnidaria, pochodzi od pokrzywy (knide-pokrzywa). Ta liczna grupa obejmuje około 9000 gatunków, które rozpowszechnione są wyłącznie w środowisku wodnym, głównie w czystych wodach słonych.

Do gatunków tych należą kostkowce ? jedne z najbardziej niebezpiecznych zwierząt, stułbiopławy i krążkopławy oraz ukwiały i koralowce madreporowe. Jeśli chodzi o budowę ciała parzydełkowców są one zwierzętami tkankowymi. Meduza zaś, obok polipa, jest jedną z form morfologicznych parzydełkowców. Każdy z Was widział pewnie meduzę. Przypomina pływającą galaretę w kształcie otwartego spadochronu, dzwonu, czaszy czy parasola. Powstaja najczęściej właśnie z polipa. Wyjątek stanowią trachymeduzy. Żyją kilka miesięcy i giną zwykle po zakończeniu rozrodu. Meduzy są drapieżnikami, a do chwytania zdobyczy używają parzydełek (podobnie do obrony).

W Morzu Śródziemnym również spotykamy meduzy. Zawsze należy zachować odpowiedni dystans i nie zbliżać się do nich. Ich czułki zaopatrzone w parzydełka mogą się ciągnąć jeszcze kawałek za zwierzęciem, a są często słabo widoczne w wodzie.

Zobacz także:
Meduza "śródziemnomorska"
Meduza świecąca

Wojciech Zgoła 2015-02-09

Tagi: meduzy