MOD

MOD (Maximum operating depth) to maksymalna głębokość nurkowania ze względu na ciśnienie tlenu w mieszaninie oddechowej, które nie może przekraczać bezpiecznych limitów ze względu na zagrożenie zatruciem tlenowym

Źródło: Nurkopedia.pl