Mokradła zagrożone

Ocieplenie klimatu może przynieść nie tylko topnienie lodowców. Przez długie lata mokradła chłonęły metale ciężkie, którymi przemysł zanieczyszczał atmosferę. Zachodzące zmiany klimatyczne mogą je teraz osuszyć i uwolnić z nich tysiące ton toksycznych pierwiastków - ostrzegają brytyjscy naukowcy. Zawartość ołowiu, kadmu, niklu i cynku w bagnach na terenie Anglii wielokrotnie przekracza poziom uznawany za bezpieczny dla środowiska. Najprawdopodobniej również większość podmokłych terenów Eurazji i Ameryki Północnej jest skażona metalami ciężkimi.

Źródło: New Scientist nr 2275/2001