Nerka

(Oncorhynchus nerka) jeden z mniejszych gatunków łososi pacyficznych; dł. do 60 cm; żyje w przybrzeżnych wodach O. Spokojnego, gł. w okolicach Alaski; wędrowne (choć występują także nieliczne populacje osiadłe w jeziorach) - na tarło płyną w górę rzek do jezior, po tarle giną, a młode osobniki po dwóch latach wracają do morza; podczas tarła zmienia ubarwienie ciała na jaskrawoczerwone, a głowy na zielone; żywi się skorupiakami; masowo odławiane dla b. smacznego mięsa.

Źródło: Encyklopedia.interia.pl