Niezwykła pętla

Wody oceanów świata są połączone ze sobą i mieszają się rozprowadzane siecią prądów morskich, zarówno powierzchniowych, jak i płynących głęboko w toni wodnej. Cały ten globalny przepływ jest powiązany z klimatem.

Zjawisko wielkoskalowej cyrkulacji w oceanie światowym znane jest od kilkudziesięciu lat, jednak dopiero jedenaście lat temu oceanografowie i klimatolodzy, twórcy modeli prognostycznych, zaczęli przyglądać mu się z baczniejszą uwagą.

Przyczyną była hipoteza amerykańskiego oceanografa Wallace S. Broeckera, według której obecny stan cyrkulacji nie jest stabilny. Jego zdaniem, w najbliższym czasie należy spodziewać się gwałtownych zmian, pociągających za sobą katastrofalne zaburzenia klimatyczne.

Źródło: "Wiedza i Życie" nr 9/1998