Nurkowanie wojskowe

Nurkowanie prowadzone przez różne jednostki wojskowe w celach militarnych lub ratowniczych. Ze względu na swoje militarne cele posiada odrębną specyfikę szkoleniową. Jednostki płetwonurków posiadają zarówno odziały marynarki wojennej wielu krajów jak i inne rodzaje wojsk. Specyfika nurkowań wojskowych wymusza częste korzystanie z aparatów o obiegu zamkniętym ze względu na brak bąbli mogących zdradzić pozycję nurka. Dla celów nurkowania wojskowego często tworzy się specjalistyczne oddziały jak amerykańskie US NAVY SEAL czy polską Formozę.

Źródło: Nurkopedia.pl