Oddychanie partnerskie

Oddychanie przez dwóch nurków na przemian z jednego automatu. Dawniej przed wprowadzeniem octopusów bardzo popularna technika ratownicza w sytuacji braku powietrza przez jednego z nich.

Źródło: Nurkopedia.pl