Pierwsze eksponaty z morza

Do końca XVIII w. badano tylko wody przybrzeżne. Dopiero w 1818 r. z Morza Baffina wydobyto organizmy z głębokości 2000 m. W sto lat później wyłowiono zwierzęta z głębokości 6000 m, a w 1951 strzykwy i ukwiały żyjące na głębokości 10 000 m.

Źródło: www.ekoswiat.com.pl