Podskoczki

skoczki mułowe (Periophthalmidae) rodzina ryb z rzędu okoniokształtnych; 24 gat.; zamieszkują tropikalne rejony O. Indyjskiego i atlantyckie wybrzeże Afryki, żyją w przybrzeżnych wodach pośród zarośli namorzynowych; ciało walcowate, grzbieto-brzusznie spłaszczone, dł. do 17 cm; duża głowa i otwór gębowy; skrzela zredukowane, oddychają częściowo przez skórę i nabłonek pyska, dzięki czemu mogą przebywać znaczną część życia na lądzie, poruszając się przy pomocy ogona i płetw piersiowych, którymi odpychają się od podłoża; żywią się skorupiakami, wieloszczetami i owadami; jaja składają w jamkach wykopanych w mule.

Źródło: Encyklopedia.interia.pl