Półokres nasycenia

Połokres nasycenia to czas w jakim dany kompartment nasyci się (lub wysyci) azotem do połowy maksymalnego nasycenia (saturacji). Jest to pojęcie związane z teorią dekompresji. Model saturacji oparty na półokresach przyjmuje wykładnicze nasycenia się i odsycenie tkanek. Kolejne półokresy powodują nasycenie lub odsycenie kompartmentu o:

50% + 25% + 12,5% + 6,25% + 3,125% + 1,5625% = 98,4375%

Po takich sześciu półokresach przyjmuje się, że komaprtment jest nasycony w 100%

Źródło: Nurkopedia.pl