Rajokształtne

rząd ryb chrzęstnoszkieletowych o ciele silnie spłaszczonym grzbietobrzusznie. Dawniej do Rajiformes zaliczane były wszystkie płaszczki, a rząd był i często nadal jest nazywany płaszczkokształtne. Obecnie płaszczki w dawnym rozumieniu Rajiformes dzielone są na rzędy: orleniokształtne (orlenie, w tym ogończe), rajokształtne (raje), piłokształtne (piły) i drętwokształtne (drętwy).

Źródło: Wikipedia