Skóra morsów

Okazuje się, że kolor skóry u morsów wiąże się z nurkowaniem. Zwierzęta te potrafią się zanurzać nawet na głębokość 100 m, a przebywają pod woda nawet ponad 20 minut (średnio 6 minut). Otóż w czasie nurkowania krew kierowana jest głównie do organów wrażliwych na brak tlenu, np. mózg. Odpływa zaś ze skóry, bo tam jest mało przydatna w czasie zanurzenia. Dlatego właśnie skóra morsów, które właśnie wyszły z wody może wydawać się biaława.

Źródło: Gazeta Wyborcza z 1 VII 2009