Specjalizacja w głębinach

Załoga batyskafu Alvin badająca atlantyckie głębiny na południowy wschód od Azorów odkryła w wodach hydrotermalnych nieznany nauce organizm. Wydawałoby się, że życie w tak ekstremalnym środowisku: 3650 m pod powierzchnią oceanu oraz w temperaturze 90-113o C, wymaga dużej specjalizacji. Tymczasem Pyrolobus fumarii, należący do archebakterii, zadowala się siarką, wodorem, azotanami lub niewielkimi ilościami tlenu.

Ponadto może żyć także w miejscach pozbawionych tlenu. Amerykanie wkrótce rozpoczną kilkuletnie "polowanie" na ekstremofile. Został utworzony specjalny fundusz w wysokości 6 mln dolarów na finansowanie około 20 interdyscyplinarnych programów badawczych. Poszukiwania obejmą nie tylko naturalne środowiska takie jak lodowce, gejzery, wulkany, słone pustynie czy wody hydrotermalne w głębinach oceanów, ale także stworzone przez człowieka m.in. zbiorniki przemysłowych zanieczyszczeń.

Źródło: "Science", 5300 i 5302/1997