Strętwy

(Gymnotiformes) rząd ryb słodkowodnych zamieszkujących Amerykę Płd. (ok. 50 gat.), wyposażonych w narządy elektryczne służące jako organy zmysłu elektrolokacji; kształt ciała przeważnie ostry i wydłużony, atrofia płetw brzusznych, grzbietowych, a nawet ogonowej; napęd zapewnia swoiście wykształcona płetwa odbytowa; osłabione narządy pozostałych - oprócz elektr. - zmysłów; rozmiary ciała zazwyczaj niezbyt wielkie, przeważają gatunki bytujące samotnie, choć niektóre s. potokowe tworzą także małe ławice; pochodzenie rzędu niejasne - wywodzą się albo od kąsaczokształtnych, albo od sumokształtnych.

Źródło: Encyklopedia.interia.pl