Tlen medyczny

Tlen medyczny od technicznego różni się sposobem napełniania: Butle na tlen medyczny przed nabiciem są odpompowywane próżniowo (czyli do ciśnienia 0 atm), potem płukane tlenem ze zbiornika i dopiero napełniane. Czyli mamy gwarancję, że nie ma w nich pozostałości innego gazu. Częściej również przeprowadzana jest analiza gazu (każda partia napełnianych butli).

Źródło: nurkopedia.pl