Toksyczność tlenowa

W nurkowaniu rekreacyjnym, na powietrzu ze względu na głębokości, toksyczność tlenowa jest niemal niemożliwa. Jednakże nurkowanie komercyjne, techniczne, lecz również rekreacyjne – z mieszanką „wzbogaconą” (nitrox – powietrze z dodanym tlenem, w celu zredukowania zawartości azotu) potencjalnie może ją spowodować.

Leczenie rekompresyjne, przeważnie opiera się również na oddychaniu czystym tlenem, pod odpowiednim ciśnieniem i może wywoływać toksyczne skutki wysokiej koncentracji tlenu. W rzeczywistości istnieją dwa typy toksyczności tlenowej: jeden dotyczy symptomów w układzie oddechowym, drugi w układzie nerwowym. Płucna toksyczność tlenowa lub efekt Lorain Smith powstaje wskutek długiej ekspozycji na odpowiednio wysokie ciśnienie parcjalne tlenu (powyżej ciśnienia parcjalnego 0.5 atm.)

Źródło: Nurkopedia.pl