Tryskawka

(łac. spiraculum) – mały zewnętrzny otwór skrzelowy u ryb jesiotrowatych i niektórych spodoustych powstały z pierwszej szpary skrzelowej, zlokalizowany tuż za okiem, między łukiem żuchwowym i gnykowym. Występują w niej zredukowane skrzela (nibyskrzela), obecne u postaci młodocianych, u dorosłych niekiedy ulegające redukcji.

Tryskawka jest elementem układu oddechowego łączącym komorę skrzelową ze środowiskiem zewnętrznym. Jest narządem homologicznym z jamą ucha środkowego i przewodem Eustachiusza kręgowców lądowych. Tryskawki występują parzyście. Służą do pobierania wody do skrzeli. Największe rozmiary osiągają tryskawki płaszczek.

Źródło: Wikipedia