Zamrażanie rafy

Specjaliści na tyle wątpią w możliwość ocalenia raf koralowych, że zaczynają snuć plany zamrożenia ich próbek w ciekłym azocie. Poziom dwutlenku węgla w atmosferze rośnie tak szybko, że wdrożenie planu B stało się, wg nich, koniecznością. Na spotkaniu w Kopenhadze biolodzy przedstawili dowody, że większość raf nie przetrwa, nawet jeśli zostaną wprowadzone uregulowania odnośnie do emisji gazów cieplarnianych. Po ustabilizowaniu globalnych temperatur zamrożenie pozwoliłoby zaś na nowo wprowadzić te organizmy do środowiska. czytaj całość

Źródło: Kopalniawiedzy.pl