Zapobiec powodziom z Missisipi

Robert Criss i Everett Shock z Washington University przeprowadzili analizę wielkiej powodzi, którą w 1993 roku spowodowała w rejonie St Louis rzeka Missisipi. Zauważyli oni, że poczynając od 1860 roku, systematycznie wzrastają wysokości maksymalnych stanów rzeki, mimo że przepływy utrzymują się na takim samym poziomie.

Naukowcy proponują, by część obiektów hydrotechnicznych na Missisipi po prostu rozebrać. Rzeka wróciłaby wówczas do dawnego szerokiego koryta. Będzie to tańsze niż coroczne koszty likwidacji skutków powodzi. Do podobnych wniosków doszli hydrolodzy europejscy - w Niemczech poważnie rozważa się możliwość demontażu części betonowych umocnień środkowego Renu.

Źródło: Geology nr 29/2001