Zarodzie gazowe

Zarodzie gazowe to pewne nieciągłości, istniejące w tkankach (np na ścianach koloidów) które działają jak jądro, z którego wyrastają większe pęcherzyki (mikropęcherzyki). Przypuszcza się, że małe zarodzie gazowe są stabilizowane w szczelinach hydrofobowych lub stabilizowane są na pograniczu gazu i cieczy przez proteiny czy inne związki. Zarodzie gazowe mogą powstawać na skutek kawitacji poprzez tarcie powierzchni, wytwarzające obszary niskiego ciśnienia.

Źródło: Nurkopedia.pl