Zasolenie wody

Zasolenie wody w morzach otwartych nie podlega zbyt dużym wahaniom, największe jest w strefie zwrotnikowej (36‰), wskutek wysokiego parowania, a najmniejsze w strefie okołobiegunowej (25‰), gdzie woda odsala się w procesach zamarzania i topnienia. W morzach zamkniętych występują duże wartości i wahania zasolenia wody, najbardziej zasolone jest Morze Czerwone (37-42‰). Morze Bałtyckie ma zasolenie ok. 7,8‰.

Źródło: Portalwiedzy.onet.pl