Zooplankton

Obejmuje różnej wielkości gatunki, szczególnie z grupy wiciowców, skorupiaków, mięczaków, żebropławów, orzęsków, jamochłonów ale również larwy gatunków osiadłych, rozwijające się w jajach zarodki unoszące się swobodnie w toni wodnej, niekiedy wliczane są tu również niektóre kręgowce (samogłów).

Większe gatunki zwierząt, potrafiące się aktywnie poruszać zaliczane są do nektonu, choć granica pomiędzy obiema grupami jest umowna. Charakterystyczne dla wielu gatunków zooplanktonu są dobowe wędrówki nocą ku powierzchni, w ciągu dnia w głębiny. Jest to jedna z form ochrony przed drapieżnikami. Nocą łatwiej ujść uwagi, dlatego można skorzystać z obficie zastawionego przez fitoplankton stołu biesiadnego, w ciągu dnia lepiej ukryć się w głębinach.

Źródło: Nurkopedia.pl